9.08.2013

The Uncertainty Principle. It proves we can't ever really know... what's going on.
a serious man [2009]

om fysik, otrohet, marijuana och när allting går åt helvete. om att ingenting löser sig, inte ens i slutet, och att ibland bara är det så. om mutor, tänder och om livets egentligen mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar